Teenused

Hooldus

Pakume ventilatsioonisüsteemide täishooldust, mis sisaldab puhastamist, filtrite vahetamist ja diagnostikat, mille käigus tuvastatake ventilatsioonisüsteemi võimalikud probleemid ja väljavahetamist vajavad osad. 

Kui tihti peaks ventilatsioonisüsteemi hooldama?

Ventilatsioonisüsteemi täishooldust on mõistlik teha üks kord aastas. 

Miks ventilatsioonisüsteemi hooldus on oluline? 

Korrapäraselt hooldatud ventilatsioonisüsteem töötab tõhusalt, ohutult ja tagab seadmetele pikema eluea. Korrektselt toimiv ventilatsioonisüsteem on oluliselt energiasäästlikum, vähendab müra ja kaasnevaid riske. Üks enamlevinumaid riske on tulekahjude tekkimine, sest torustikesse tekib tolmu, lisaks sellele muudab pikalt hooldamata ventilatsioonisüsteem ka siseõhu kvaliteeti ehk tegelikkuses ei täida ventilatsioon enam oma algupärast eesmärki.

Kui palju keskmiselt maksab ventilatsioonisüsteemi hooldus?

Hind sõltub kasutusel olevate seadmete ja süsteemi keerukusest ning olemusest. Koostame alati individuaalse hinnapakkumise vastalt tehtavate tööde mahule ja kuluvale ajale. 

Vaata lisaks: